Խաչատուր Կարճիկյան

14 Նոյեմբեր , 1918

Ծնվել է Վաղարշապատում: Եղել է փաստաբան Պետերբուրգ քաղաքից, պետական գործիչ, քաղաքագետ:
Եղել է ՀՅԴ Արևելյան Բյուրոյի, Ազգային Բյուրոյի և Կովկասյան Սեյմի անդամ:

Իբրև Քաղաքների Միության ներկայացուցիչ, 1918 թ.-ի կամավորական շարժման օրերին, Կարճիկյանը տեղավորվել է ռազմաճակատի թիկունքում գտնվող Բասենի շրջանում, վերադարձող գաղթականների տեղավորման գործով. Արեւմտյան Հայաստանում ժամանակավոր կառավարության օրերին, եղել է Զավրյանի խորհրդատու ու գործակից:

Հայաստանի առաջին Հանրապետության ժամանակ Հ. Քաջազնունու դահլիճում, եղել է պարենավորման, ապա ելևմտական (ֆինանսների) նախարար:

Եգոր Տեր Մինասյանի կողմից, քաղաքական բնույթի հետևանքով, սպանվել է իր աշխատասենյակում՝ 36 տարեկանում:

-«Պետականութեան կերտիչի եւ անձնուէր յեղափոխականի դաշնակցական միաձուլումը»-Ն.