Վահան Նաւասարդեան

26 Նոյեմբեր , 1886 - 24 Հունիս , 1956

Ծնած՝ Շուշի, Ղարաբաղ: Բարձրագոյն ուսումը կը ստանայ Փեթերսպուրկ:
Բաքուի Կեդր. Կոմիտէի անդամ ընտրուած՝ 19 տարեկանին:

Ուսուցիչ՝ Շուշի, ապա դասախօս՝ Գէորգեան ճեմարան: Քաքաղապետի օգնական՝ Ալեքսանդրապոլի:

Հայաստանի անկախութեան շրջանին՝ խորհրդարանի անդամ: 1919ին կը մասնակցի Հ.Յ.Դ. Թ. Ընդհանուր Ժողովին, կ’ընտրուի Բիւրոյի փոխ-անդամ: Յետագային, երկարամեայ անդամ Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի:

Կը վարէ խմբագրութիւնը Թիֆլիսի՝ «Հորիզոն», Երեւանի «Յառաջ» ու յետագային Գահիրէի՝ «Յուսաբեր» թերթերուն:

Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք, կը ձերբակալուի Վրաստանի ճամբին ու կը բանտարկուի Երեւան. Ազատ կ’արձակուի շնորհիւ Փետրուարեան ապստամբութեան:

1921ին, որպէս լիազօր Արտասահմանի Պատասխանատու Մարմնի, կը մասնակցի Ռիկայի բանակցութիւններուն:

Հեղինակն է «Նեղուցները եւ Հայ Դատը», «Բոլշեւիզմը եւ Հ.Յ. Դաշնակցութիւնը», «Գաղափարների Ոգին» եւ այլ գործերու:

Կը մահանայ Գահիրէ, 70 տարեկանին:

-«Հայկական Յեղափոխութեան եւ Դաշնակցութեան Անվեհեր Դրօշակիր»-Ն.