Արշակ Գաւաֆեան - Քեռի

15 Մայիս , 1916

Ծնած՝ Կարին: Արհեստով պայտառ, թամբագործ: Ֆետայի, խմբապետ: Յունոյի խումբէն:

Կը մասնակցի Կուկունեանի արշաւախումբին. Թորգոմի «Մրրիկ» խումբով կու գայ Սասուն, ուր կը նշանակուի պարենաւորման պահեստապետ:

Հայ-թաթարական կռիւներուն կը ղեկավարէ Սիսիան-Ղարաքիլիսէ շրջանի պաշտպանութիւնը:
Պարսկաստանի ազատագրական կռիւներուն, Քեռին աջ բազուկն է Եփրեմի ու անոր մահէն ետք՝ հրամանատարը հայ-պարսիկ ուժերու:

Կը նշանակուի կամաւորական 4րդ գունդի հրամանատար, կը մասնակցի Սարիղամիշի ռուս-թուրքական պատերազմին, ընդդէմ թուրք բանակին:

Մուսուլի արշաւանքին՝ կը փրկէ ռուս-հայ պաշարուած զօրաբանակը Ռեվանդուզի (Իրաք) մէջ, սակայն ինք ճակտէն զարնուելով կ’իյնայ:
Քեռի 53 տարեկան էր:

-«Հայ Հերոսի ալեհեր, բայց յաւերժ երիտասարդ դէմքը»-Ն.

-«Հայոց գաղափարի զինուոր առիւծը՝ քաջն ՔԵՌԻ ինկաւ Ռըւանտուզի ահեղ կռուին»-Ն.