Եգոր Առստամյան - Մենակ

Ծնած՝ Ղարաբաղի Քռասնի գիւղը: Կ’աւարտէ Շուշիի թեմական դպրոցը ուր իր ընկերներն են Թորգոմ, Իսաջան, Նիկոլ. Մօտիկ բարեկամ Աւետիք Իսահակեանի, որ իրեն կը ձօնէ քերթուած մը:
Դաշնակցական քարոզիչ՝ Բաքուի բանուորական խումբերու մէջ:

Ան յանձն կ’առնէ վտանգաւոր գործ մը՝ ուսումնասիրել Բասեն-Սասուն 200-300 քիլոմեթր ճամբաները: Կը ծպտուի որպէս գիւղացի ու երկար ժամանակ կ’ապրի Բասենի գիւղացիներուն հետ եւ քանի մը անգամ կը հասնի Սասուն:

Իր ճամբու ցուցմունքով է, որ Թորգոմի «Մրրիկ» խումբը ապահով կը հասնի Սասուն: Մաս առ մաս Կարսէն Բասեն փոխադրել կու տայ ռազմամթերքը, զոր պատրաստ էին Իսաջանը, Արամը եւ Յակոբ Չիլինկարեանը:

Գիւղացի Մենակի մէկ ոտքը Բասեն էր, միւսը՝ Կարս, երբ մի քանի զինուած գիւղացիներով, Նեւրուզի խումբին օգնութեան կը հասնի ու կը սպաննուի 21 տարեկանին: