Իսաջան Առաքելեան

29 Օգոստոս , 1903

Ծնած՝ Ղարաբաղ: Կ’աւարտէ Շուշիի թեմական դպրոցը, ուր իր ընկերներն են Թորգոմ, Մենակ, Իշխան:

Կամաւոր զինուորական ծառայութեան կը մտնէ, ապագայ գործունէութեանց համար պատրաստ ըլալլու. Կ’աւարտէ որպէս պահեստի սպայ:

Կ’անցնի Բաքու, ուր շուրջ մէկ տարի աշակերտական խումբերու հետ կը պարապի հայ գրականութեամբ, պատմութեամբ եւ ազգային ոգի ներշնչելով:

Կ’անցնի սահմանի միւս կողմը՝ Բասեն ու ամիսներ քարոզչական աշխատանք կը վարէ շրջակայ գիւղերուն մէջ, կը վերադառնայ Կարս:

Իսաջան ռումբ կը պատրաստէր ընկերոջ՝ Վարտան Տօնոյեանի բնակարանին մէջ, ուր զոհ կ’երթայ պայթումի՝ իր չորս երիտասարդ ընկերներուն հետ.- կարսեցի Վարդան Տօնոյեան, տրապիզոնցի Պօղոս Պօղոսեան, Խարբերդի Հիւսէյնիկ գիւղացի, Ամերիկայէն վերադարձած՝ Յովհաննէս Նահիկեան, ռոստոսթոցի Սարգիս. կը զոհուի նաեւ պոլսեցի, Պուլկարիա ապաստանած Թագւոր Չաքըլճեան:
Իսաջան մօտ 23 տարեկան էր: