Յովսէփ Արղութեան - Խանասորի Իշխան, Տաչո, Երուանդ

15 Հոկտեմբեր , 1925

Ծնած՝ Լոռիի Սանահին գիւղը: Կ’աւարտէ Թիֆլիսի Ներսիսեան վարժարանը:

Ուսուցչական եւ յեղափոխական աշխատանքներ կը վարէ Տրապիզոն եւ Թաւրիզ: Կ’անցնի Տարօն Երկրի պայմանները ուսումնասիրելու:

Զինատար խումբեր կ’առաջնորդէ դէպի Երկիր: Կը մասնակցի Դերիկի կռիւներուն. Խանասորի արշաւանքի փոխ-հրամանատար: Բազմիցս բանտարկուած եւ աքսորուած:

Կը նշանակուի հրամանատար Կամաւորական 7րդ գունդի. Հայաստանի Հանրապետութեան օրով՝ Թեհրանի դեսպան:
Կը մահանայ Փարիզ, Ֆրանսա, 62 տարեկանին:

-«Հայ յեղափոխական շարժման ասպետական շունչն ու կամքը մարմնաւորած Խանասորի Իշխանին ծննդեան 150ամեակին առիթով»-Ն.