Յարութիււն Կիրակոսեան - Տուրպախբ

06 Մայիս , 1913

Ծնվել է Կարսում․ ծնողները Կարինից էին: Դաշնակցական զինվոր, խմբապետ ու գործիչ՝ Կարսում եւ Խնուսում: Երկու հայդուկային խմբերի անվտանգ առաջնորդել է Երկիր:

Թորգոմի «Մրրիկ» խմբի հետ անցել է Սասուն:

Հայ-թաթարական կռիվների ժամանակ, Տուրբախը Հավլաբարում (Թիֆլիս)  նշանակվել է հրամանատար:

Օսմանյան սահմանադրության հռչակումից հետո հաստատվել է Էրզրումում, որտեղ մահացել է 47 տարեկանում: