Հայկ Թիրեաքեան - Հրաչ

Ծնած՝ Տրապիզոն: Ուսանող՝ Նանսիի (Ֆրանսա) գիւղատնտեսական վարժարանը, Արմեն Գարոյի հետ: Ժընեւի մէջ կը միանայ Հ.Յ. Դաշնակցութեան:

Ղեկավար դեր կ’ունենայ Պանք Օթթոմանի գրաւման մէջ:

Կազմակերպչական գործով կը գտնուի Կիպրոս, Պալքանեան երկիրներ, Ռուսաստան, Եգիպտոս:

Որպէս անդամ Կիլիկիոյ Պատասխանատու Մարմնին, Հրաչ կ’անցնի Իզմիր, բռնի հանգանակութիւն ձեռնարկելու:

Ահաբեկման մը հետեւանքով կը բանտարկուի. Սահմանադրութեան շրջանին ազատ կ’արձակուի, կը հաստատուի Պոլիս, ուր կը ստանձնէ «Ազատամարտ» թերթի վարչական պատասխանատւութիւնը:

Զոհ կ’երթայ Եղեռնին: Հրաչ 44 տարեկան էր: