Հայկ Թիրյաքյան - Հրաչ

Ծնվել է Տրապիզոնում: Սովորել է Նանսիի (Ֆրանսիա) գյուղատնտեսական վարժարանում՝ Արմեն Գարոյի հետ: Ժնեւում միանում է Հ.Յ. Դաշնակցությանը։

Ղեկավար դեր է ունենում Բանկ Օթոմանի գրավման գործում:

Կազմակերպչական գործով եղել է Կիպրոսում, Բալկանյան երկրներում, Ռուսաստանում, Եգիպտոսում:

Որպես Կիլիկիայի Պատասխանատու Մարմնի անդամ, Հրաչն անցել է Իզմիր, բռնի հանգանակություն ձեռնարկելու:

Ահաբեկման հետեւանքով բանտարկվել է. Սահմանադրության շրջանում ազատ  է արձակվել, հատատվել է Պոլսում, որտեղ ստանձնել է «Ազատամարտ» թերթի վարչական պատասխանատվությունը:

Եղեռնի զոհերից է: Հրաչը 44 տարեկան էր: