Աւետիս Բիզեան - Կիւմիշխանեցի Աւօ

Ծնած՝ Կիւմիշխանէ, Տրապիզոնի մօտ:

Երզնկայի մէջ կը միանայ Տէրսիմի Քեռիի խումբին. մտերիմ ու անբաժան զինակից ընկեր Կայծակ Առաքելի՝ միատեղ կը մասնակցին բազմաթիւ կռիւներուն – Երզնկա, Խաթաւին լեռ, Ախլաթ, Սասուն, Մուշ, Հայ-թաթարական եւ Պարսակստանի ազատագրական կռիւներուն:

Մաս կը կազմէ «Շանթ» խումբին:

Բաթումի մէջ, Աւօ կը մասնակցի Վանի նահանգապետի ահաբեկումին:

Կամաւորական կռիւներուն՝ գումարտակի պետ է:

Կոչուած է «Անաչառ Աւօ»:

Կը մահանայ Բաթում, 50 տարեկանին: