Սաթենիկ Մատինեան-Արղութեան - Ծաղիկ

Ծնած՝ Ղարաբաղ: Քոյրը Հ.Յ.Դ. հիմնադիրներէն Նիկոլ Մատինեանի, ապագայ կինը Յովսէփ Արղութեանի:

Վարժուհի: Թաւրիզի մէջ կը կազմակերպէ կանանց խումբեր:

Դերիկի վանքի կռիւներուն, Օր. Ծաղիկ օր մօտ կը հաւաքէ վանքի (որ դարձած էր զինապահեստի կայան) կիները, անոնք փամփուշտ կը սրբեն ու կը բաժնեն կռւողներուն:

Դաշնակցական կոմիտէի անդամ, կը գործէ Թաւրիզի ու Սալմաստի կազմակերպութեանց մէջ:

Կը մահանայ Փարիզ, Ֆրանսա, 56 տարեկանին:

-«Հայկական Յեղափոխութեան Աներեր Ծաղիկը»-Նազարէթ Պէրպէրեան