4-րդ Ընդհ. Ժողով, Վիեննա, 1907

ՀՅԴ Չորորդ Ընդհանուր ժողովը տեղի է ունեցել 1907 թվականի փետրվարի 22-ից մայիս 4-ը՝ Վիեննայում, Ավստրիա:

Համաձայն Ընդհանուր ժողովի կարգադրութեան՝ ժողովի որոշումները բաժանւած են երեք կարգի՝

  • Մի մասը ընդհանրութեան համար, որը եւ հրապարակում ենք «Դրօշակի» ներկայ, յատուկ համարում:
  • Միւս մասը Դաշնակցական Մարմինների համար, որը եւ շատ շուտով կ’ուղարկւի Կեդրոնական կօմիտէներէին, տպագրւած առանձին տետրակով:
  • Երրորդ մասը յատուկ Մարմինների համար, որոնց եւ կը տեղակագրւին նրանց վերաբերեալ գաղտնի վճիռները, կազմակերպական ճանապարհով:

Ընդհանուր ժողովի վերաքննած, լրացրած եւ վաւերացրած «ԿԱՆՈՆԱԳԻՐԸ» արդէն տպագրւեց եւ ուղարկւեց բոլոր Մարմիններին, առաջիկայիմ դրանով ղեկավարւելու համար:

«ԾՐԱԳԻՐԸ» տպագրութեան կը յանձնւի մօտ ապագայում:

«ԴՐՕՇԱԿ»
1907, Մայիս
ԺԸՆԵՎ

-Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան Պատմութեան Համար. Դ. Հատոր
-Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան Պատմութեան Համար. Ե. Հատոր