Սարգիս Թովմասյան - Սերժ

28 Մարտ , 1976

Սերժ, Սերժիկ, բուն անունով Սարգիս Թովմասյան ծնվել է 1943-ին, Պարսկաստանում:

Զինվորական ծառայության իր շրջանը հազիվ բոլորած, ռազմագիտական միջոցներին ու ձեվերին քաջածանոթ, ՀՅԴ կուսակցական դպրոցի դասընթացներին հետեվելու նպատակով Սերժը «Պարսկաստանի խորքից» 1969 թվականին մեկնում է Բեյրութ:

Նա այնտեղ հետեվում է նաև St. Joseph համալսարանի Արևելյան դպրությունների դպրոցի հայագիտության ճյուղին:

Կուսակցական դպրոցի ուսանող էր եւ մաս էր կազմում ՀՅԴ «Զավարյան» ուսանողական միությանը, և միաժամանակ «Զավարեան» աշակերտական միության քաղաքի մասնաճյուղի պատասխանատուր էր:

Հետո նա ընտրվում է Ուսանողական մարմնի անդամ, և մասնակցության մի կարևոր բաժին է բերում ՀՅԴ Լիբանանի Երիտասարդական Միության ծրագրման և իրականցման աշխատանքներում:

1976 թվականի մարտի 28-ին, Սերժ, Անթլիասի «Աղբալյան» ակումբում «գիտակից» զոհ է գնում ռումբի պայթյունի, և իր բաժանում իր նորակազմ ընտանիքից եւ ընկերային մեծ շրջանակից:
Սերժը գիտակցաբար զոհվում է, որպեսզի ուրիշներ ապրեն: