Մարիամ Մակարյան - Մարո

28 Դեկտեմբեր , 1896

Ծնվել է Դերբենտում՝ Տաղստան:
Փոքր տարիքում որբացել է։ Խնամքով մեծացրել են եղբայրները։ Ուսում ստացել է տեղական վարժարանում։

Անցել է Թավրիզ, ապա Սալմաստ, որտեղ վարել է ուսուցչական պաշտոններ։ Անդամակցել է Հ.Յ. Դաշնակցությանը։ Մասնակցել սահմանագլխից զենք փոխադրելու գործին:

1896-ին երբ Թիֆլիսի Ռայոնական ժողովը որոշել է կազմակերպել Խանասորի արշավանքը, շատերի կարգին Կարոն էլ կհառակվի այդ ձեռնարկին, ինչը Մարոյին մտածելու առիթ է տվել, որ իր եւ Կարոյի փոխադարձ սիրո զգացումն է պատճառը:

Ինքնասպան է եղել արշավանքի նախօրեին՝ որպեսզի Կարոն կաշկանդված չլինի: