Աբրահամ Գյուլխանդանյան

Ծնվել է Էջմիածնի Վաղարշապատ ավանում։ Ավարտել է Գևորգյան ճեմարանը ապա՝ Յարոսլավի իրավաբանական դպրոցը:
Երիտասարդ տարիքից հարել է Դաշնակցությանը։ Գործիչ, Բյուրոյի անդամ:

Գործով փոխադրվել է Բաքու, որտեղ նվիրվել է կուսակցական գործին. սերտ կապեր է ստեղծել նավթահորերի հայ բանվորների եւ մարտական ուժերի հետ:

Հայ-թաթարական կռիվների ժամանակ  ղեկավարել է Բաքվի եւ Գանձակի ինքնապաշտպանությունը։
Ցարական հալածանքի ժամանակ ձերբակալվել է ռուս իշխանության կողմից։ Անպարտ է ճանաչվել և արձակվելուց հետո անցել է Երեւան:

Հայ կամավորական գնդերի կարգադրիչ մարմնի անդամ է:
Մասնակցել է 1918 թվականի  Բաքվի հերոսամարտին։

Հայաստանի առաջին Հանրապետության ներքին գործերի, ապա Ելեւմտական (ֆինանսների) նախարար:

1933-ից սկսած նվիրվել է գրական աշխատանքին: Մահացել է  Ֆրանսիայում՝ 71 տարեկանում։