Խաչատուր Ամիրյան - Դաշնակցական Խեչո

Ծնվել է Հին Նախիջեւանում: Գործիչ, հայդուկ, խմբապետ:

Կովկասում եւ Ատրպատականում մարզել է մարտական խումբեր:
Մասնակցել է Խանասորի արշավանքին: Նիկոլ Դումանի խմբի հետ փորձել է հասնել Սասուն՝ օգնության, սակայն սահմանին, Ռազիի կռվի հետևանքով խումբը ցրվում է։

Մասնակցել է հայ-թաթարական կռիվներին, ապա՝ Պարսկաստանի ազատագրական պատերազմին՝ իբրեւ խմբապետ:

Բերլինում մասնակցել է Դաշնակցության խորհրդի նիստերին:

Կամավորական խմբի գլուխ անցած, ազատագրված Վանից ուղղվում է Տարոն, օգնության հասնելու Ռուբենին, երբ Բաղեշի մոտ սպանվում է «սուրը ձեռին, բարկութեան շանթերը իր դէմքին»-ըստ իր զինակից՝ Մարտիրոս Աբրահամյանի: Խեչո 43 տարեկան էր: