Երվանդ Թամարյան - Եղիշե Թոփչյան

Կարինից Կովկաս գաղթած ընտանիքի զավակ: Համալսարանաավարտ գործիչ, հրապարակագիր, բանախոս:

Երիտասարդ տարիքում ուսուցիչ եւ կուսակցական գործիչ՝ Շիրակի շրջանում: 1898-ից սկսած հաճախել է Սանկտ․ Պետերբուրգի ապա Բեռլինի համալսարանները, ոտեղ սովորում է ընկերային գիտություն (սոցիոլոգիա):

Թիֆլիսում խմբագրում է «Յառաջ» թերթը:

Մասնակցում է Վիեննայի 4-րդ Ընդհանուր Ժողովին:

Ցարական հալածանքների օրերին Կովկասից անցնում է Կարին, որտեղ  հիմնում է Կարնո «Յառաջ» թերթը:

Բաբերդի մոտ սպանվում է խմբապետ Միհրանի եղբոր՝ Հաբեթի կողմից: Թոփճյանը 37 տարեկան էր: