Արիստակես Զորյան - Կարո

25 Հուլիս , 1897

Ծնվել է Գողթն գավառի Ցղնա գյուղում. Ռոստոմի կրտսեր եղբայրն է:

Երկրորդական ուսումը ստացել է Թիֆլիսում, որտեղ նաև սովորել է զինագործություն՝ Գալուստ Ալոյեանի «Կովկաս» արհեստանոցում:

Թավրիզի «Խարիսխ» զինգործարանի հիմնողներից է․ հաճախ էր ճամփորդում ու հրացանի մասեր առնում ռուս պետական զինանոցի բանվորներից։

Իբրեւ Ախպերի օգնական հարյուրապետ մասնակցել է  Խանասորի արշավանքին, որտեղ էլ նահատակվում է։ Կարոն  26 տտարեկան էր:

-«Արիստակէս Զօրեան (Կարօ) 1871-1897. Խանասորի արշաւանքի նահատակը»-«ԴՐՕՇԱԿ»