Հորիզոն. 2011 Նոր Տարուան բացառիկ «Հորիզոն» Գանատա 2011

Բովանդակութիւն

-ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿԸ ԵՒ ԱՆԿԷ ԵՏՔ, էջ 4 Խ. ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ
-Տերսիմը՝ ազգագրագէտ Հրանոյշ Խառատեանի հայեացքով, էջ 14 Նայիրի Մկրտիչեան- Տաղլեան
-Արցախի վերաբնակեցումը մեր բոլորի սրբազան առաքելութիւնն է, էջ 28 ԲԵԼԼԱ ԼԱԼԱՅԵԱՆ
-Գործազրկութիւնը խոչընդոտ արցախցի երիտասարդութեան բարեկեցութեան համար, էջ 39 ԼՈՒՍԻՆԷ ՄՈՒՍԱՅԷԼԵԱՆ
-Անկախութեան հետ Հայաստան ներխուժած վտանգներէն՝ աղանդաւորականութիւնը, էջ 42 Նայիրի Մկրտիչեան- Տաղլեան
-Հարցազրոյց ռազմական մասնագէտ Արծրուն Յովհաննիսեանի հետ, էջ 47 ՎԱՀԱԳՆ ԳԱՐԱԳԱՇԵԱՆ
-Քսան տարի անց… Տաս տարի ետք…, էջ 51 Նայիրի Մկրտիչեան- Տաղլեան
-Հարցազրոյց ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Րաֆֆի Տօնապետեանի հետ, էջ 54
-Հայեցի դաստիարակութիւնը՝ հիմք ազգային ռազմավարութեան, էջ 58 ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ
-Հայաստան՝ արքայական խաղի գերտէրութիւն, էջ 62 Նայիրի Մկրտիչեան- Տաղլեան
-Դրամատուներու դրամաբաշխ սարքի (ATM) գիւտարարը՝ Լուտեր Ճորճ Սիմճեանն է, էջ 66 Ն. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
-ՔԱՇԻԿԱՅ ՀԱՐԻՍԱՅ, էջ 78 ՍՈՆԻԱ ԹԱՇՃԵԱՆ

121 էջ Ներբեռնել