Հորիզոն. 2013 Նոր Տարուան բացառիկ «Հորիզոն» Գանատա 2013

Բովանդակութիւն

-ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻՆ, էջ 4 Խաչիկ Տէր Ղուկասեան
-Հարցազրոյց ՀՀ Սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յակոբեանի հետ, էջ 16 Նայիրի Մկրտիչեան-Տաղլեան
-Հարցազրոյց ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Յակոբ Տէր Խաչատուրեանի հետ, էջ 20 Վահագն Գարագաշեան
-Կարաչինար – Նոր Կարաչինար, էջ 28 Բելլա Լալայեան
-Հարցազրոյց քանդակագործ Արտուշ Պապոյեանի հետ էջ 33 Նայիրի Մկրտիչեան-Տաղլեան
-Հարցազրոյց ԼՂՀ փոխ վարչապետ Արթուր Աղաբէկեանի հետ էջ 36 Բելլա Լալայեան
-Հարցազրոյց ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ Րաֆֆի Տօնապետեանի հետ էջ 40
-Հայեցի դաստիարակութիւնը եւ մեր կառոյցներու առաքելութիւնը, էջ 42 Վիգէն Թիւֆէնքճեան
-Հարցազրոյց »Կարին« պարի համոյթի հիմնադիր Գագիկ Կինոսեանի հետ, էջ 46 Նայիրի Մկրտիչեան-Տաղլեան
-Հարցազրոյց բեմադրիչ Ջիւան Աւետիսեանի հետ, էջ 54 Նայիրի Մկրտիչեան-Տաղլեան
-Եուլիա Գրիգորեանցի ոսպնեակով, էջ 69

92 էջ Ներբեռնել