ԴՐՈ Համլետ Գեվորգյան «Ազատ Խոսք» Երեվան

«ԴՐՈ» ժողովածուն հայ պատմագրության մեջ առաջին փորձն է, որով ընթերցողին է ներկայանում Հայոց Ազատամարտի ռահվիրաներից և պետականության հիմնադիրներից մեկը՝ Դրոն (Դրաստամատ Կանայանը 1884-1956):

Ժողովածուում պատմական որոշ (տասնամյակներ անընդմեջ կեղծված ու նենգափոխված) խնդիրներ՝ արխիվային նորահայտ վավերագրերի և փաստագրերի օգտագործմամբ դիտարկվել է նորովի: Հիմնարար կերպով է շոշափվել Դրո-զինվորական գործչի հսկայածավալ և նպատակադիր ազգային գործունեությունը, որը որոշակիորեն, արտացոլված է թե՛ Հ. Գևորգյանի ուսումնասիրության մեջ, և թե՜ «Հավելվածի» բոլոր բաժիններում:

423 էջ Ներբեռնել