Ս. Թեհլիրեանի Բանտային Օրագիրը Սողոմոն Թեհլիրեան ՀՅԴ Հանրային Կապերու գրասենեակ Երեւան 2021

Այս հատորով կու գանք ներկայացնելու Հայոց Ցեղասպանութեան գլխաւոր կազմակերպիչ, հայ ժողովուրդի դահիճ Թալէաթ փաշան պատժող վրիժառու բազուկ Սողոմոն Թեհլիրեանի բանտային օրագիրը՝ ձեռագիր եւ տպագիր տարբերակով:

Այս օրագիրը, որ ամբողջական չէ, կը պատկանի ՀՅԴ Պատմութեան-թանգարան հիմնադրամին եւ վերնագրուած է «Ս. Թէհլիրեանի ձեռագիր յուշերէն մաս մը»:

Հատորի հրապարակումը կը նուիրենք Սողոմոն Թեհլիրեանի արդարատենչ արարքի 100-ամեակին:

ՀՅԴ Հանրային Կապերու Գրասենեակ
Մայիս 2021

62 էջ Ներբեռնել