Գէորգ Չավուշ ԴՐՕՇԱԿ Ժընեւ 1907

1907 թուականին լոյս տեսած այս հրատարակութիւնը, որ տպագրուած է Ժընեւի մէջ, ուր կը գործէր ՀՅԴ պաշտօնաթերթ «Դրօշակ»-ը իր խմբագրութեամբ եւ հրատարակչութեամբ, կը ներկայացնէ այդ օրերուն տակաւին նոր նահատակուած, հայդուկապետ Գէորգ Չաւուշի կեանքի համառօտ կենսագրութիւնը, ինչպէս նշուած է շապիկին (կողքին) վրայ:

Սոյն ելեկտրոնային հրապարակումը ՀՅԴ «Հրայր Մարուխեան» գրադարանի՝ իրենց քանակով եւ հնութեամբ յատուկ ֆոնտին պատկանող գիրքի կրկնօրինակն է:

ՀՅԴ Հանրային Կապերու Գրասենեակ
Մայիս 2021

28 էջ Ներբեռնել