Հայաստանը եւ Տարածաշրջանը. Դասեր, Արժեվորուշներ, Հեռանկարներ Երեւան 2022

19-21 հոկտեմբերի 2021, ք. Երևանում կայացած «Հայաստանը եւ Տարածաշրջանը. Դասեր, Արժեվորումներ, Հեռանկարներ» 1921 թ. Մոսվկայի և Կարսի պայմանագրերի 100 ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու

432 էջ Ներբեռնել