Սարգիս Ծովանեան - Սեւ Քարեցի Սաքօ

14 Հունվար , 1870 - 13 Նոյեմբեր , 1908

Ծնած՝ Ղազախի (այժմ Իջեւան) ՍեւՔար գիւղը: Ֆետայի, խմբապետ:

Զինատար խումբերու հետ կ’անցնի Վան: Կը զբաղի զէնքի փոխադրութեամբ, Արաքս գետի ռուսական ափէն, դէպի միւս՝ պարսկական ափը: Կը մասնակցի Դերիկի վանքի կռիւներուն, Խանասորի արշաւանքին՝ որպէս ձիաւոր գունդի առաջնորդ:

Անդամ Կարսի Հ.Յ.Դ. զինուորական խորհուրդին. կ’անցնի Տարօն, ուր կը ձերբակալուի եւ կը բանտարկուի նախ Մուշ, յետոյ Կարին:

Հայ-թաթարական կռիւներուն կը վարէ Ղազախի եւ Շամշադինի ինքնապաշտպանութիւնը:

Կը մահանայ Ժանտատենդէ, Երեւան: Սաքօ 38 տարեկան էր: