Սարգիս Ծովանյան - Սև Քարեցի Սաքո

14 Հունվար , 1870 - 13 Նոյեմբեր , 1908

Ծնվել է Ղազախի (Իջևան) ՍևՔար գյուղում: Եղել է ֆիդայի, խմբապետ:

Զինատար խմբերի հետ անցել է Վան: Զբաղվել է զենքի փոխադրությամբ, Արաքս գետի ռուսական ափից, դեպի պարսկական ափ: Մասնակցել է Դերիքի վանքի կռիվներին, ինչպես նաև Խանասորի արշավանքին՝ որպես ձիավոր գնդի առաջնորդ:

Եղել է Կարսի Հ.Յ.Դ. զինվորական խորհրդի անդամ. անցել է Տարոն, որտեղ ձերբակալվել եւ բանտարկվել է Մուշում, հետո Կարինում:

Հայ-թաթարական կռիվներին ղեկավարել է Ղազախի եւ Շամշադինի ինքնապաշտպանությունը:

Մահացել է ժանտատենդից, Երևանում, 38 տարեկան հասակում: