Մարտիրոս Չարուխճեան

20 Փետրվար , 1909

Դաշնակցական զինուոր, ահաբեիկչ. Դրոյի մտերիմ ընկեր եւ գործակից:
Կը մասնակցի Հայ-թաթարական կռիւներուն:

Բաքուի մէջ Դրոյի կողքին կը մասնակցի հայատեաց նահանգապետ Նակաշիձէի ահաբեկման: Ալեքսանդրապոլի մէջ միատեղ կ’ահաբեկեն թաթար զօր. Ալիխանով:

Կ’անցնի Ատրպարական. Քեռիի խումբին հետ կը մասնակցի Պարսկաստանի յեղափոխութեան:
Կը սպանուի Ալվարրի (Թաւրիզի մօտ) կռիւին, բարեկենդանի օրով: Այդ կռիւին ներկայ կ’ըլլայ Ռոստոմ: Մարտիրոս շուրջ 25 տարեկան էր:

-«Մարտիրոս Չարուխճեան. Յեղափոխական խոյանքի մարմնացումը»-Ն.