Մարտիրոս Չարուխճյան

20 Փետրվար , 1909

Դաշնակցական զինվոր, ահաբեկիչ. Դրոյի մտերիմ ընկերը եւ գործակիցը:
Մասնակցել է հայ-թաթարական կռիվներին:

Բաքվում Դրոյի կողքին մասնակցել է հայատյաց նահանգապետ Նակաշիձեի ահաբեկմանը: Ալեքսանդրապոլում միատեղ ահաբեկում են թաթար զօր. Ալիխանովին:

Անցնում է Ատրպարական. Քեռիի խմբիի հետ մասնակցում է Պարսկաստանի հեղափոխությանը:
Սպանվում է Ալվարի (Թավրիզի մոտ) կռվում, բարեկենդանի օրով: Այդ կռվին ներկա էր նաև Ռոստոմը: Մարատիրոսը մոտ 25 տարեկան էր:

-«Մարտիրոս Չարուխճեան. Յեղափոխական խոյանքի մարմնացումը»-Ն.