Սմբատ Բորոյան - Մախլուտո

27 Հոկտեմբեր , 1875 - 16 Մարտ , 1956

Ծնած՝ Մուշ: 15 տարեկանին կը միանայ Հ.Յ.Դ. «Վարդանանց» խումբին: Ֆետայի, խմբապետ, ահաբեկիչ:

Կը մասնակցի Սասնոյ ապստամբութեան կռիւներուն, կ’անցնի Կովկաս:

Հայ-թաթարական կռիւներուն կը մասնակցի Երեւանի եւ Ղամարլուի շրջաններուն մէջ:

Հայ կամաւորական շարժման ընթացքին, օգնական կը նշանակուի Զօր. Անդրանիկի ու իր ջանքերով տեղական զօրամասեր կը կազմուին Ալաշկերտի մէջ:

Կը մահանայ Երեւան, Խորհրդային Հայաստան, 81 տարեկանին:

-«Անկախության օրը՝ Մայիս 28»-Զորավար Սմբատ