Սէյտօ Պօղոս

Ծնած՝ Մշոյ Ալվառինջ գիւղը: Ֆետայի, խմբապետ:

Պատանի տարիքին չախմախլի հրացան մը ձեռք ձգելով կ’ահաբեկէ քիւրտ աւազակ մը, կը դառնայ փախստական, կը միանայ ֆետայիներուն: Կը մասնակցի սասնոյ բազմաթիւ կռիւներուն. Գէորգ Չաւուշի եւ Անդրանիկի հետ կ’անցնի Աղթամար կղզին:

Հայ-թաթարական կռիւներուն, Սէյտօն իր խումբով ստոյգ ջարդէ կը փրկէ Հին Նախիջեւանի Խանըխլար շրջանը, ժողովուրդի պաշտամունքի առարկայ դառնալով: Ռուբէնի պահանջքով Սէյտօ կը վերադառնայ Մուշ: Կը մասնակցի Սուլուխի կռիւին:

Սէյտօ եւ ֆետայի Ջնդօ կ’ընկերանան Գանձակեցի Զաւէնի՝ հանդիպում մը ունենալու համար «բարեկամ» քիւրտ Ղասըմ Պէկի հետ, Արտօնք գիւղը խրճիթի մը մէջ: Քնացած պահուն երեքն ալ դաւադրաբար կը սպանուին:

Սէյտօ շուրջ 33 տարեկան էր: