Քրիստափոր Միքայելյան - Էլլէն, Թոփալ, Էդուարդ

1414 DecDec , 2020 - 1717 MarMar , 2020

Ծնվել է Գողթնի Վերին Ագուլիս գյուղում: Ավարտել է Թիֆլիսի Ուսուցչական ճեմարանը, հաճախել է Մոսկվայի համալսարանը, որտեղ ծանոթացել է Սիմոն Զավարյանին: Վերադառնալով Թիֆլիս, պարապել է բանվորական խմբակների զինամարզությամբ, գրաճանաչմամբ և հեղափոխականացմամբ:

Հիմնել է «Երիտասարդ Հայաստան» կազմակերպությունը, անջատ հայ խմբակները միացնելու նպատակով:
Դարձել է Հ.Յ. Դաշնակցության հիմնադիրներից և եղել է Բյուրոյի անդամ մինչեւ իր եղերական մահը: Աքսորվել է Բեսարաբիա, Ռումինիայի Կալաց քաղաքում հրապարակել է «Դրօշակ» թերթի 3-րդ համարը, ապա դարձել է «Դրօշակ»-ի երկարամյա խմբագիրը: Գլխավորել է «Փոթորիկ»-ի ձեռնարկը (բռնի դրամահավաք):

Քրիստափոր հղացել է Սուլթան Համիդին մահափորձի ենթարկելու գաղափարը:
Զոհվել է ռումբի փորձերի ժամանակ, Վիդոշ լերան վրա, Բուլղարիայում՝ 46 տարեկանում:

-«Քրիստափոր Միքայէլեան. Հայու յեղափոխական ԿԱՄՔի անսպառ ներուժին ոգեշնչող աղբիւրը»-Ն.

-«Քրիստափոր Միքայէլեան. Հայկական Յեղափոխութեան առաքելատիպ առաջնորդը»-Ն.