Մարտիրոս Մարգարյան - Սաֆո

Գործիչ: 1885-ին անցնում է  Տարոն, որտեղ ծանոթանում է Արաբոյի հետ եւ Երկրի վիճակի մասին տեղեկություններ էր բերում Թիֆլիս: Ապա նույն նպատակով Հովսեփ Արղությանի հետ «Երիտասարդ Հայաստան» կազմակերպության կողմից անցնում է Արեւմտահայաստան:

Քրիստափորի մահից հետո զայն փոխարինում է Սուլթան Համիդին մահափորձի ենթարկելու գործում, որի ձախողությունը վերագրվում է իր գործած սխալներին ու 1907-ին հեռացվում է Դաշնակցությունից։ 1919-ի Հ.Յ.Դ. 9-րդ Ընդհանուր Ժողովին վերընդունվում է շարքերը, սակայն մերժում է։

Մահանում է Ռումինիայում։