Մարտիրոս Մարգարեան - Սաֆօ

Գործիչ: 1885ին, կ’անցնի Տարօն, ուր կը ծանօթանայ Արաբոյի եւ Երկրի վիճակին մասին տեղեկութիւններ կը բերէ Թիֆլիս: Ապա՝ նոյն նպատակով Յովսէփ Արղութեանի հետ «Երիտասարդ Հայաստան» կազմակերպութեան կողմէ կ’անցնի Արեւմտահայաստան:

Քրիստափորի մահէն ետք, զայն կը փոխարինէ՝ Սուլթան Համիտը մահափորձի ենթարկելու գործին մէջ, որու ձախողութիւնը կը վերագրուի իր գործած սխալներուն ու 1907ին կը հեռացուի Դաշնակցութենէն: 1919ի Հ.Յ.Դ. 9րդ Ընդհանուր Ժողովին կը վերընդունուի շարքերը, սակայն կը մերժէ:

Կը մահանայ Ռումանիա: